Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Cẩm Xá

Xã Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên
02213943854
c2camxamh.hungyen@moet.edu.vn